Facebook

Warto zobaczyć

 

Dzięki swoim uwarunkowaniom geograficznym obszar Lokalnej Grupy Rybackiej jest bardzo atrakcyjny wizualnie. Malownicze wzgórza i pagórki poprzecinane licznymi ciekami wodnymi oraz wały wydmowe i doliny rzek sprawiają, że ten krajobraz stwarza doskonałą okazję do turystyki pieszej i rowerowej. Niewątpliwie najcenniejsze przyrodniczo są tu doliny Pilicy i Białej Nidy z naturalnymi silnie meandrującymi korytami rzecznymi i towarzyszącymi im starorzeczami, wzdłuż których ciągną się gęste zarośla wierzbowe przechodzące w podmokłe łąki o nieocenionych walorach florystycznych. Ponadto na atrakcyjność tego terenu wpływa znaczna ilość zabytków tu występujących. Na obszarze LGR "Między Nidą a Pilicą” występują obiekty będące pod ścisłą ochroną konserwatorską wpisane do rejestru dóbr kultury, jak i pozostałe będące w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach i Łodzi.
 

Poniżej przedstawiono najważniejsze atrakcje obszaru LGR w podziale na gminy.

 

 

Gmina Włoszczowa:

•   Sanktuarium Matki Bożej Włoszczowskiej we Włoszczowie
•   Kopiec Włoszczowski we Włoszczowie
•   Izba Regionalna Ziemi Włoszczowskiej we Włoszczowie
•   Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Floriana w Czarncy, w którym znajdują się:
     •  sarkofag - miejsce spoczynku hetmana Stefana Czarnieckiego
     •  Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z ołtarza polowego hetmana Stefana Czarnieckiego
•   Park (arboretum) z połowy lat 60. XX wieku w Czarncy
•   Pomnik Stefana Czarnieckiego w Czarncy
•   Izba pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego w Czarncy
•   Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Kurzelowie
•   Kaplica cmentarna św. Anny w Kurzelowie
•   Kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bebelnie
•   Kąpielisko - Zalew "Klekot" w Łachowie
•   Ośrodek jazdy konnej - Joanna i Leszek Rak w Czarncy
•   Ośrodek jazdy konnej - Bożena i Marek Bomba w Łachowie

Gmina Kluczewsko:

•   Ruiny zboru ariańskiego w Łapczynej Woli
•   Spichlerz (powozownia) w Kluczewsku
•   Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca z XVIII w. w Kluczewsku
•   Kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z XVII w. w Januszewicach
•   Kościół parafialny pw. św. Jakuba z XV w. w Stanowiskach
•   Ośrodek jazdy konnej - Janina i Alfred Strychalscy w Rączkach

Gmina Krasocin:

•   Dwór szlachecki z drugiej połowy XVIII w. w Ludyni
•   Murowany wiatrak holenderski z początku XIX w. w Krasocinie
•   Kościół parafialny pw. św. Doroty i św. Tekli w Krasocinie
•   Kapliczka "Grota NMP" w Krasocinie
•   Dwór z  XVIII w. w Olesznie
•   Wczesnobarokowy kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Olesznie
•   Dwór z XIX w. w Woli Świdzińskiej
•   Ruiny zboru z II poł. XVI w. na Górze św. Michała w Gruszczynie

Gmina Moskorzew:

•   Kościół parafialny pw. św. Małgorzaty w Moskorzewie

Gmina Radków:

•   Sanktuarium Matki Bożej "Płaczącej" w Dzierzgowie
•   Drewniany kościół p.w. Matki Bożej Częstochowski w Kossowie
•   Kąpielisko - Zalew "Oksa" w Chyczy

Gmina Secemin:

•   Kościół p.w. św. Katarzyny i Jana Ewangelisty w Secemine
•   Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kuczkowie
•   Dwór z poczatku XX w. w Bichniowie

Gmina Przedbórz:

•   Kościół parafialny p.w. św. Aleksego w Przedborzu
•   Zamek kazimierzowski (relikty) w Przedborzu
•   Ratusz miejski w Przedborzu
•   Rynek miejski w Przedborzu
•   Cmentarz żydowski (kirkut) w Przedborzu
•   Zespół kapliczek cholerycznych w Przedborzu
•   Dwór Ferdynanda Lange w Woli Przedborskiej
•   Kościół parafialny pw. św. Mikołaja w Żeleźnicy

Gmina Fałków:

•   Zespół dworski w Fałkowie
•   Muzeum Etnograficzno-Historyczne w Fałkowie
•   Kościół parafialny p.w. Nawiedzenia NMP i św. Mikołaja w Czermnie
•   Dworek i park podworski w Skórnicach
•   Park dworski w Starzechowicach

Gmina Ruda Maleniecka:

•   Zabytkowy Zakład Hutniczy (zabytkowa walcownia z XIX w.) w Maleńcu
•   Zespół Kaflarni i Papierni w Machorach
•   Uroczysko Ormanicha
•   Kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca w Lipie
•   Murowana kaplica przy kościele parafialnym z 1848 r. w Rudzie Malenieckiej  

 

Link do mapy interaktywnej: http://miedzynidaapilica.pl/pl/interaktywna_mapa 

 

Nasi członkowie