Facebook

Działalność

Obecnie na obszarze LGR „Między Nidą a Pilicą” powierzchnia stawów wynosi 764,03 ha. Są to zarówno stawy rybne hodowlane, jak również zbiorniki zarybiane w celach hobbystyczno-rekreacyjnych działających m.in. na zasadzie prowadzenia łowisk „wpuść i złów” np. stawy będące w posiadaniu Gminy Włoszczowa oraz obiekty pełniące rolę kąpielisk i zbiorników retencyjnych.

Większość stawów na terenie objętym LSROR to stawy hodowlane stanowiące własność prywatną. Działa tu 12 podmiotów związanych z rybactwem, będących członkami LGR. Są to:

  • jedna spółka z o.o.
  • dwie spółki cywilne rolników – „Ruda Maleniecka” i „Włoszczowa”, które działają na stawach o powierzchni 513 ha, położonych w gminach Rudzie Malenieckiej, Fałkowie, Przedborzu, Krasocinie i Włoszczowie. W działalność tych spółek zaangażowanych jest około 20 osób (6 wspólników, ich rodziny oraz 6 pracowników zatrudnionych na pełnym etacie). Spółki te prowadzą hodowlę karpia;
  • 3 osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą związaną z rybactwem – ich stawy zajmują 121,1 ha na terenie Fałkowa i Secemina. W pracę zaangażowani są nie tylko właściciele stawów ale również ich rodziny. Przedsiębiorcy ci zajmują się głównie hodowlą karpia;
  • 8 rolników, własnością których są stawy o powierzchni 128,96 ha. Przy hodowli ryb pomagają im domownicy. W gospodarstwach rolnych hodowane są karpie.
Na obszarze objętym działaniami LGR „Między Nidą a Pilicą” dominuje hodowla karpia, co w związku z tym, iż właśnie tu wyhodowano karpia królewskiego, można uznać za kontynuację tradycji rybackiej tego terenu.

Na obszarze objętym LSROR jest 45 „rybaków”, czyli osób spełniających wymagania § 2 ust. 1 rozporządzenia. W tym:

  • 19 uprawnionych do rybactwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku rybactwie śródlądowym;
  • 6 domowników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;
  • 20 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przez uprawnionych do rybactwa.

Nasi członkowie