Facebook

Podpisane umowy z beneficjentami

Zestawienie podpisanych umów z beneficjentami LGR „Między Nidą a Pilicą”

 

Lp.

Nazwa Beneficjenta

Tytuł operacji

Wysokość przyznanej pomocy

KONKURS 1/2011

Działanie I  -  sektor społeczny i gospodarczy

1.

Parafia Rzymsko-Katolicka
 p.w. Narodzenia NMP
i św. Mikołaja w Czermnie

Wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej obszaru zależnego od rybactwa oraz ochrona dziedzictwa kulturalnego poprzez renowację elementów zabytkowego kościoła w Czermnie.

3 400,00

2.

Stowarzyszenie „W dolinie Czarnej”

Noc Świętojańska”- promocją walorów rybactwa śródlądowego, produktów i zwyczajów ludowych

14  073,45

3.

Barbara, Maria Krotla

Realizacja wydarzeń promujących walory kulturalne obszaru objętego LSROR - promocja obszaru”

17 000,00

4.

Ochotnicza straż pożarna w Krasocinie

Rozbudowa działalności społeczno-kulturalnej młodzieżowej orkiestry dętej OSP Krasocin

45 900,00

5.

OSP Dobromierz

Remont i modernizacja Sali OSP w Dobromierzu dla potrzeb społeczno-kulturalnych

27 290,61

6.

GLKS Krasocin

Rozbudowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Krasocinie

265 869,20

7.

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Remont parkingu przy zabytkowym Kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny  w Bebelnie

68 000,00

8.

Ochotnicza Straż Pożarna
w Jadwigowie

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jadwigowie wraz  z budową parkingu

40 848,45

9.

Marek Łubowski

Zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego wraz z wykonaniem infrastruktury turystycznej umożliwiającej amatorski i sportowy połów ryb w miejscowości Turowice – Gmina Fałków

166 963,82

10.

Stanisław Paweł Gieżyński

Wyposażenie przestrzeni i pomieszczeń ekspozycyjnych w obiektach zabytkowych w Ludyni (poddasze dworu, sala lamusa, dawna stajnia) w sprzęty, gabloty, stelaże i oświetlenie umożliwiające wykorzystanie ich do celów muzealnych

36 550,00

Działanie I  -  sektor publiczny

11.

Gmina Przedbórz

Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja miasta – Etap II (historyczne centrum)

623 861,25

12.

Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne

„Nie tylko peron..." - kampania promocyjna obszaru lokalnej grupy rybackiej Między Nidą a Pilicą”

159 929,33

  13.

Gmina Secemin

Zagospodarowanie kopca fortalicji „Szafrańców” wraz z otoczeniem i parkiem podworskim w Seceminie na cele dydaktyczno – sportowe i rekreacyjne

849 698,22

  14.

Gmina Kluczewsko

Adaptacja i wyposażenie Centrum informacji Turystycznej w Kluczewsku wraz z promocją obszaru objętego LSROR

168 086,00

  15.

Gmina Ruda Maleniecka

100 Lat z królewskim karpiem z Rudy Malenieckiej

68 780,00

Działanie II  -  sektor społeczny i gospodarczy

16.

Łukasz Gałązka

Doposażenie miejsca pracy
 w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz zwiększenie możliwości sprzedaży poprzez sklep internetowy

65 700,00

17.

Grzegorz Słowik

Zakup maszyn i urządzeń budowlanych

105 600,00

Działanie III  -  sektor społeczny i gospodarczy

18.

Mateusz Strychalski

Budowa krytej ujeżdżalni przy Stadninie Koni w Rączkach

200 000,00

19.

Matylda Kutrzyk

Budowa sali imprez z zapleczem kuchenno-socjalnym w miejscowości Ciemiętniki

200 000,00

20.

Piotr Wojdała

Rozszerzenie usług w ramach prowadzonej działalności poprzez zakup bryczek i siodeł

14 634,14

21.

Łukasz Piwowarczyk

Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych usług związanych z turystyką i rekreacją

53 385,37

22.

Beata Kącka

Zakup nowych technologii dla rozwoju biura rachunkowego Lex Bufiks Beata Kącka

46 931,00

23.

Michał Józef Grochowina

ELEPROJECT – zakup wyposażenia i oprogramowania

19 149,00

24.

Alicja Dyrda

Rozwój działalności gospodarczej poprzez stworzenie nowego punktu usług projektowych

7 986,00

25.

Bogusław Kozłowski

Wyposażenie i rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup specjalistycznego i niezbędnego sprzętu do rehabilitacji

32 384,53

26.

Grzegorz Wilk

Zakup maszyny – znakowarki do przewodów hydraulicznych firmy UNIFLEX model HM 200 ECOLINE

10 719,00

Działanie IV  -  sektor publiczny

27.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Remont budowli i urządzeń wodnych MEW I w Rudzie Malenieckiej

99 690,00

KONKURS  2/2011

Działanie I  -  sektor społeczny i gospodarczy

28.

Monika Grzegorczyk, Ryszard Sidor, Krzysztof Jerczyński, Jan Kolanko, Marek Łubowski

Utworzenie Izby Tradycji im. Prof. Franciszka Staffa w Rudzie Malenieckiej wraz ze ścieżką edukacyjną

689 962,70

29.

Mirosław Holota

Utworzenie Izby Pamięci w Dworze Bieganów

61 843,50

Działanie I  -  sektor publiczny

30.

Gmina Moskorzew

Rewitalizacja miejscowości Tarnawa Góra poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości

260 815,00

31.

Gmina Krasocin

Rewitalizacja miejscowości Oleszno

589 000,00

32.

Gmina Radków

Zagospodarowanie terenu wokół przystanków autobusowych oraz ogólnodostępny dostęp do Internetu w nowo wybudowanych pomieszczeniach Domu Kultury w Radkowie

99 768,00

Działanie II  -  sektor społeczny i gospodarczy

33.

Łukasz Gałązka

Zagospodarowanie nowego terenu w budynki oraz zaplecze niezbędne do użytkowania tej działki, rozszerzenie istniejącej działalności gospodarczej zakup form do produkcji, narzędzi oraz samochodu, które będą używane do transportu oraz wykonywania usług montażowych

294 551,00

34.

Marek Łubowski

Edukacyjne gospodarstwo agroturystyczne „Słoneczne Stawy”

160 640,13

Działanie III  -  sektor społeczny i gospodarczy

35.

Zbigniew Flejterski

Rozwój gospodarstwa agroturystycznego poprzez budowę stajni dla koni wraz  z infrastrukturą towarzyszącą

74 940,00

36.

Radosław Grabiec

Wzrost konkurencyjności firmy DOMEKO poprzez wprowadzenie nowego usług – sklep internetowy z projektowaniem wnętrz wraz z wykonawstwem

59 346,00

KONKURS  3/2012

Działanie I  -  sektor publiczny

37.

Gmina Ruda Maleniecka

Kraina czystych wód i lasów - utworzenie ścieżki edukacyjno-turystycznej wraz z ogólnodostępną infrastrukturą rekreacyjną na terenie Gminy Ruda Maleniecka.

520 000,00

38.

Gmina Fałków

Uatrakcyjnienie obszaru zależnego od rybactwa i wzmocnienie jego konkurencyjności poprzez odnowę i rewitalizację terenu Gminy Fałków.

547 346,84

39.

Wspólnota Samorządowa
- Powiat Włoszczowski

Park młodego naukowca

412 948,00

40.

Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Włoszczowa - Centrum Aktywnego Wypoczynku

500 629,80

Działanie I  -  sektor społeczny i gospodarczy

41.

Parafia Rzymskokatolicka  p.w. Świętego Aleksego w Przedborzu

Zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie nowopowstałego Domu Pielgrzyma w Przedborzu przy historycznym kościele p.w. Św. Aleksego

222 224,64

42.

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Secemin 

Utworzenie nowoczesnego i ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w miejscowości Secemin

55 167,00

43.

Ochotnicza Straż Pożarna w Mękarzowie

Rewitalizacja miejscowości Mękarzów poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości

144 587,00

Działanie III  -  sektor społeczny i gospodarczy

44.

Rafał Jan Orlikowski

Rozwój działalności gospodarczej poprzez budowę ekologicznej myjni samochodowej

299 390,15

45.

Jolanta Dębska

Poprawa standardów i dostępności do usług medycznych świadczonych dla ludności wiejskiej poprzez rozszerzenie oferty usług Przychodni "EURO-MED" w Seceminie

270 000,00

46.

Jarosław Zimny

Budowa kompleksu rekreacyjno-szkoleniowego.

271 220,00

KONKURS  4/2013

Działanie I  -  sektor społeczny i gospodarczy

47.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej

Utworzenie centrum sportowo-konferencyjno-dydaktycznego w Przedborzu

300 934,99

48.

Paweł Kolasa

Utworzenie łowiska dla wędkarzy o charakterze niezarobkowym

118 150,00

49.

Gminny Klub Sportowy Kluczewsko

Wypoczynek i rekreacja w cieniu zabytkowego Parku Podworskiego i Zboru Ariańskiego w Gminie Kluczewsko

690 000,00

50.

Włoszczowskie Towarzystwo Historyczne

Utworzenie groty NMP w Krasocinie wraz z utworzeniem parku historii Krasocina

200 000,00

Działanie II  -  sektor społeczny i gospodarczy

51.

Grzegorz Słowik

Zakup Harvestera

327 000,00

52.

Tomasz Nalewczyński

Zakup maszyny budowlanej
do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług dla ludności

170 767,87

53.

Krzysztof Jarosław Wira

Dolina Greszczynki

400 000,00

Działanie III  -  sektor społeczny i gospodarczy

54.

Flipper Chów i Hodowla Ryb Sp. z o.o.

Uruchomienie nowych kierunków działalności spółki dzięki zakupowi maszyn tartacznych, zagospodarowaniu elementami małej architektury łowiska, wykonaniu miejsc postojowych oraz utworzeniu ścieżki dydaktycznej

300 000,00

55.

Ewa Barczyńska

Utworzenie ekologicznego gospodarstwa agroturystycznego o charakterze rekreacyjno-szkoleniowym w miejscowości Ciemiętniki

244 095,00

56.

Artur Tadeusz Gawron

Utworzenie firmy świadczącej kompleksowe usługi informatyczne w zakresie doradztwa informatycznego, tworzenia oraz wdrażania oprogramowania i wyposażenie jej w nowoczesne narzędzia i technologie

53 689,36

Działanie IV  -  sektor publiczny

57.

Gmina Włoszczowa

Inwestycje melioracyjne na zbiorniku wodnym obiektu „KLEKOT”

87 631,00

 

  

Nasi członkowie