Facebook

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020

Ewaluacja i monitoring - konsultacje społeczne

Przekazujemy Państwu roboczą wersję kolejnego rozdziału Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Świętokrzyskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania
pt. "Ewaluacja i monitoring", z prośbą o Państwa opinie i uwagi do piątku - 15.12.2015 r.

Wypełniony formularz prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@miedzynidaapilica.pl., wpisując w tytule maila:  „CELE LSR – konsultacje społeczne”, lub przesłać listownie na adres: os. Brożka 3, 29-100 Włoszczowa, z dopiskiem „CELE LSR – konsultacje społeczne”, bądź też dostarczyć osobiście. Zapraszamy !

PROJEKT CEL

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG CELE LSR -Wypełniony formularz prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@miedzynidaapilica.pl; wpisując w tytule maila:  „Ewaluacja i monitoring– konsultacje społeczne”, lub przesłać listownie na adres: os. Brożka 3, 29-100 Włoszczowa, z dopiskiem „Ewaluacja i monitoring– konsultacje społeczne”, bądź też dostarczyć osobiście.
Zapraszamy !

PROJEKT Ewaluacja i Monitoring- kliknij tutaj

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG Ewaluacja i Monitoring- kliknij tutaj  

Nasi członkowie