Facebook

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020

TWORZENIE STRATEGII NA LATA 2014 - 2020

Szanowni Państwo,

W najbliższym czasie LGR „Między Nidą a Pilicą” planuje zintensyfikować działania zmierzające do stworzenia monofunduszowej lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020. Strategia ta będzie kontynuacją działań LGR „Między Nidą a Pilicą” oraz  „LGR Jędrzejowska Ryba”, które podjęły już odpowiednie, wspólne działania zmierzające do połączenia swych sił i utworzenia jednej silnej organizacji, która mogłaby zawalczyć o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Już teraz zapraszamy do naszej zakładki "NOWA PERSPEKTYWA 2014-2020" znajdującej się na stronie głównej LGR „Między Nidą a Pilicą”. Znajdą tam Państwo aktualne dokumenty dotyczące nowego okresu programowania, rozporządzenia i wytyczne instytucji rządowych, które na bieżąco będą aktualizowane.

W najbliższym czasie planuje się również stworzenie grupy roboczej ds. pisania strategii, której głównym zadaniem będzie moderowanie prac nad strategią. W skład grupy wejdą przedstawiciele sektora publicznego, społecznego i gospodarczego, w tym rybackiego.

Planowane jest także otwarcie punktu konsultacyjnego w biurze nowej organizacji, w którym pracownicy będą udzielać informacji nt. tworzenia strategii, przewidywanego harmonogramu prac oraz aktualnych wytycznych dotyczących okresu programowania na lata 2014-2020.

W ramach prac nad strategią przewidywane są spotkania konsultacyjne, o których będziemy Państwa informować na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej oraz bazy mailingowej.

Jednym z pierwszych etapów w ramach przygotowania strategii będzie dystrybuowanie ankiety nt. obszaru działania organizacji oraz jego mocnych i słabych stron. Wnioski płynące z analizy ankiety zostaną wykorzystane do rozdziału strategii pod nazwą „Diagnoza obszaru” oraz „Analiza SWOT”. Ankieta dostępna będzie również w formie elektronicznej na stronie internetowej LGR „Między Nidą a Pilicą”.

Mamy nadzieję, że praca nad monofunduszową strategią będzie przebiegała we współpracy gmin oraz lokalnej społeczności, a jej realizacja przyczyni się do rozwoju naszego obszaru na kolejne lata.

Wszelkie informacje dotyczące prac nad monofunduszową lokalną strategią rozwoju na lata 2014-2020 prosimy kierować do pani Ewy Jaworskiej Szczukockiej – Koordynatora ds. tworzenia strategii w ramach LGR „Między Nidą a Pilicą” na numer telefonu: 41 385-35-80  lub mailowo na adres: ewaszczukocka@miedzynidaapilica.pl

 

Już dziś zachęcamy Państwa do włączenia się w tworzenie
strategii rozwoju naszego regionu!!! 

Nasi członkowie