Facebook

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020

Kryteria wyboru - konsultacje do dnia 23.12.2015 r.

Data dodania: 17.12.2015

Szanowni Państwo,

Kolejną integralną częścią naszej nowej LSR są kryteria wyboru operacji do dofinansowania za pośrednictwem ŚRLGD.

W związku z powyższym przedstawiamy Państwu propozycję opracowanych kryteriów.  Zachęcamy do zgłaszania uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@miedzynidaapilica.pl lub osobiście w siedzibie biura LGR. Czekamy na Państwa uwagi i propozycje do dnia 23 grudnia br. do godz. 15.30. 

Czytaj więcej >

Ewaluacja i monitoring - konsultacje społeczne

Data dodania: 09.12.2015

Przekazujemy Państwu roboczą wersję kolejnego rozdziału Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Świętokrzyskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania pt. "Ewaluacja i monitoring", z prośbą o Państwa opinie i uwagi do piątku - 15.12.2015 r. 

Czytaj więcej >

Konsultacje celów LSR

Data dodania: 01.12.2015

Przyszedł czas na zdefiniowanie celów na nowy okres programowania. W załączeniu znajduje się propozycja celów. Bardzo prosimy o przesyłanie Państwa sugestii dotyczących tych propozycji. To Państwa głos będzie decydował o tym, na co przeznaczone zostaną środki UE w najbliższych latach. Ostateczny termin przesyłania swoich opinii i sugestii to  8 grudnia 2015 r.

 

Czytaj więcej >

ANALIZA SWOT - KONSULTACJE SPOŁECZNE

Data dodania: 26.11.2015

Szanowni Państwo,

Przekazujemy Państwu roboczą wersję analizy SWOT, czyli mocnych i słabych stron obszaru  Świętokrzyskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania oraz szans i zagrożeń wpływających na ten obszar z zewnątrz. Po raz kolejny prosimy Państwa o dodanie swoich uwag. Czy wszystkie silne i słabe strony zostały zauważone? Może są jeszcze inne szanse i zagrożenia, na które warto zwrócić uwagę. Włączcie się do dyskusji, a Strategia będzie miała prawdziwie oddolny charakter, stanowić będzie odzwierciedlenie prawdziwych problemów i potrzeb, które dzięki temu dokumentowi będzie można rozwiązywać.  

Czytaj więcej >

USTAWA O RLKS PODPISANA

Data dodania: 20.03.2015

W dniu 17 marca br. Prezydent RP - Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (RLKS). 

 

W dniu 17 marca br. Prezydent RP - Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (RLKS). 

W dniu 17 marca br. Prezydent RP - Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (RLKS). 

Czytaj więcej >

TWORZENIE STRATEGII NA LATA 2014 - 2020

Data dodania: 19.03.2015

Szanowni Państwo,

W najbliższym czasie LGR „Między Nidą a Pilicą” planuje zintensyfikować działania zmierzające do stworzenia monofunduszowej lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020. Strategia ta będzie kontynuacją działań LGR „Między Nidą a Pilicą” oraz  „LGR Jędrzejowska Ryba”, które podjęły już odpowiednie, wspólne działania zmierzające do połączenia swych sił i utworzenia jednej silnej organizacji, która mogłaby zawalczyć o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Czytaj więcej >

DOKUMENTY DOTYCZĄCE NOWEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020

Data dodania: 19.03.2015

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z aktualnymi dokumentami dotyczącymi nowej perspektywy PO RYBY 2014-2020.

Aby się z Zachęcamy Państwa do zapoznania się z aktualnymi dokumentami dotyczącymi nowej perspektywy PO RYBY 2014-2020.

Aby się z nimi zapoznać KLIKNIJ TUTAJ. 

 

 

Czytaj więcej >

Nasi członkowie