Facebook

LSROR

Najważniejszym poza statutem dokumentem stowarzyszenia jest Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich, która zawiera najważniejsze informacje m.in. opis obszaru działania LGR, jego zasoby, cele, przedsięwzięcia, kryteria oceny operacji oraz budżet. Jest ona efektem naszej kilkumiesięcznej pracy na rzecz zintegrowania i zaplanowania rozwoju obszaru działania Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą”.

Uzyskane wsparcia finansowego na realizację LSROR daje ogromna szansę dla naszego regionu. Powiązanie zaplanowanych działań z aktywnością trzech Lokalnych Grup Działania oraz zaangażowaniem dziewięciu samorządów, to możliwość uzyskania dodatkowych efektów wdrażania LSROR.

W trakcie prac nad LSROR uzyskaliśmy duże zaangażowanie przedstawicieli sektora społecznego, gospodarczego i publicznego. Przedstawiciele branży rybackiej w pełni zaangażowali się w prace nad LSROR. Dzięki współpracy uzyskaliśmy zrozumienie potrzeb całego obszaru LGR i zdefiniowaliśmy oczekiwania.

Ustaliliśmy, że najważniejszy dla nas jest rozwój gospodarczy obszaru LGR „Między Nidą a Pilicą”. Będzie on maił bezpośredni wpływ na rozwój całego obszaru zależnego od rybactwa jak i poprawę jakości życia społeczności rybackiej. W LSROR udało się ująć potrzeby każdego z sektorów oraz co najważniejsze wskazać wspólne kierunki działań: przedsiębiorczość, infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną oraz konkurencyjność i atrakcyjność sektora rybackiego.

Aby Aby zapoznać się z LSROR klinij TUTAJ.

Nasi członkowie