Facebook

Wzory wniosków PO RYBY – Oś priorytetowa 4

Wniosek o płatność w ramach środka 4.1 (dla beneficjenta)

Data dodania: 2012-11-12 12:01:01
Rozmiar: 239,5 kB

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Data dodania: 2012-11-12 12:01:41
Rozmiar: 514,79 kB

Formularz sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji operacji

Data dodania: 2012-11-12 12:03:59
Rozmiar: 1,67 MB

Instrukcja wypełnienia sprawozdania z realizacji operacji

Data dodania: 2012-11-12 12:04:56
Rozmiar: 196,79 kB

Harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych

Data dodania: 2012-01-05 11:12:29
Rozmiar: 16,69 kB

Sprawozdanie kwartalne w ramach środka 4.1

Sprawozdanie kwartalne w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa Data dodania: 2013-08-09 12:42:20
Rozmiar: 105 kB

Instrukcja wypełnienia sprawozdania kwartalnego dla beneficjentów z wyłączeniem LGR

Instrukcja wypełnienia sprawozdania kwartalnego dla beneficjentów z wyłączeniem LGR Data dodania: 2013-08-09 12:59:31
Rozmiar: 27 kB

Instrukcja wypełnienia sprawozdania kwartalnego dla LGR

Instrukcja wypełnienia sprawozdania kwartalnego dla LGR Data dodania: 2013-08-09 12:51:25
Rozmiar: 26,5 kB

Wniosek o dofinansowanie w ramach środka 4.1

Data dodania: 2012-02-27 11:07:49
Rozmiar: 256,9 kB

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Data dodania: 2012-01-05 11:12:06
Rozmiar: 616,28 kB

Studium wykonalności dla operacji realizowanych w ramach PO RYBY 2007-2013

Data dodania: 2012-01-05 11:12:53
Rozmiar: 180,96 kB

Uproszczony plan biznesowy operacji

Data dodania: 2012-01-05 11:13:14
Rozmiar: 166,45 kB

Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT

Data dodania: 2012-03-01 07:44:54
Rozmiar: 39 kB

Załącznik Nr 13 - Szczegółowy opis operacji

Data dodania: 2012-08-07 11:39:11
Rozmiar: 17,63 kB

Nasi członkowie