Facebook

Rybacy

Sektor rybacki na obszarze LGR

Obecnie na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą” powierzchnia stawów wynosi ponad 1100 ha. Są to zarówno stawy rybne hodowlane, jak również zbiorniki zarybiane w celach hobbystyczno-rekreacyjnych działających m.in. na zasadzie prowadzenia łowisk „wpuść i złów” np. stawy będące w posiadaniu Gminy Włoszczowa oraz obiekty pełniące rolę kąpielisk i zbiorników retencyjnych.

Większość stawów na terenie objętym LSROR to stawy hodowlane stanowiące własność prywatną. Działa tu 12 podmiotów związanych z rybactwem, będących członkami LGR.
Są to:

  • 1 spółka z o.o. – Przedsiębiorstwo Produkcji i Hodowli Ryb Słodkowodnych
  • Sp. z o.o. z Krakowa (prowadzi działalność na stawach o łącznej powierzchni 258 ha w gminie Radków).
  • dwie spółki cywilne rolników – „Ruda Maleniecka” i „Włoszczowa”, które działają na stawach o powierzchni 560 ha, położonych w gminach: Ruda Maleniecka, Fałków, Przedbórz, Krasocin i Włoszczowa.
  • 4 osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą związaną
  • z rybactwem – ich stawy zajmują 174 ha na terenie Fałkowa i Secemina. Przedsiębiorcy ci zajmują się głównie hodowlą karpia.
  • 7 rolników, własnością których są stawy o powierzchni ok. 100ha. Przy hodowli ryb pomagają im domownicy. W gospodarstwach rolnych hodowane są karpie.
Jak wynika z powyższych informacji, na obszarze objętym działaniami LGR „Między Nidą a Pilicą” dominuje hodowla karpia, co w związku z tym, iż właśnie tu wyhodowano karpia królewskiego, można uznać za kontynuację tradycji rybackiej tego terenu.

Nasi członkowie