Facebook

Kultura

Instytucje kultury

Na obszarze działania Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą” działają następujące instytucje kultury:

 

Dom Kultury we Włoszczowie

Adres: ul. Wiśniowa 19, 29 -100 Włoszczowa
Telefon:  041 39 43 303
http://www.dkwloszczowa.pl

 

Kino "MUZA" we Włoszczowie

Adres: ul. Wiśniowa 19, 29 -100 Włoszczowa
Telefon:  664 137 017
http://www.dkwloszczowa.pl/?kino-muza,406

 

 

Dom Kultury w Kurzelowie

ul. Kielecka 11
29-100 Włoszczowa
tel. 041 39 47 012

 

Dom Kultury w Radkowie

Radków 99
29-135 Radków
tel. 034 35 41 026   

 

Miejski Dom Kultury

Rynek 15
97-570 Przedbórz
tel./fax. 44 781 25 15
e-mail:
mdk_przedborz@o2.pl

 

Gminny Ośrodek Kultury w Moskorzewie z siedzibą w Chlewicach

ul. 16 Stycznia 32
29-130 Moskorzew
tel. 034 35 46 132

 

Wiejskie Centrum Kulturalno-Turystyczne w Moskorzewie

Moskorzew 92
29-135 Moskorzew
tel. 034 35 42 125
poniedziałek-piątek: 1500 - 1900

 

Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie

ul. Koniecpolska 42
29 -100 Włoszczowa
tel./fax 041 39 43 590
www.pckr-wloszczowa.pl

 

Izba Regionalna Ziemi Włoszczowskiej

ul. T. Kościuszki 11, 29-100 Włoszczowa
 tel./ fax 041 39 42 313, tel. 041 39 43 433
czynna: poniedziałek- piątek:900-1600

Izba Regionalna składa się z dwóch pomieszczeń. W jednym zgromadzono przedmioty dziś już nie używane: stare żelazka, latarki, lampy naftowe, maglownice, przyrządy służące do wypieku chleba, meble. Można zobaczyć również stare dokumenty i rzeźby twórców ludowych. Drugą część Izby stanowi kącik przyrodniczy, a w nim: skamieniałości, spreparowane ptaki, zwierzęta oraz zdjęcia roślin będących pod ochroną i występujących na terenie powiatu.

 

Izba Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego w Czarncy

ul. Szkolna 16, 29-100 Włoszczowa
przy Szkole Podstawowej w Czarncy
tel. 041 39 42 111
czynna: poniedziałek-piątek:800-1500(po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym)

 

Izba powstała w 1979 r. Zgromadzono w niej materiały związane z życiem Hetmana Stefana Czarnieckiego. Można obejrzeć repliki XVII-wiecznej broni, ekspozycje z uroczystości obchodzonych ku czci Hetmana i wydarzeń ważnych dla miejscowego społeczeństwa. Dzięki tablicom i publikacjom na temat Hetmana można dowiedzieć się o jego życiu, działalności i zasługach dla Ojczyzny.

 

Muzeum Ludowe Ziemi Przedborskiej

ul. Kielecka 9, 97-570 Przedbórz,
tel. 44 781 50 80
Czynne: od wtorku do piątku 8.00 - 13.00,  w niedziele 10.00 - 13.00

Jest jednym  z najciekawszych w centralnej Polsce muzeów o charakterze miniskansenu. Znajduje się  przy ulicy Kieleckiej 9 w zabytkowym budynku z XVII wieku, w którym mieściła się kiedyś karczma-zajazd. Początki placówki były nietypowe, zrodzone bowiem z pasji i społecznej pracy. Założycielem muzeum jest nauczyciel mgr Tadeusz Michalski, który w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, pracując w Szkole Rolniczej w Przedborzu, namawiał uczniów do zbierania wszelkich starych przedmiotów, niepotrzebnych w gospodarstwach rodziców, sąsiadów i znajomych, zalegających strychy i komórki i do przynoszenia ich do szkoły. W zbiorach zgromadzonych w szkole przez uczniów znalazły się przeróżne przedmioty: narzędzia rolnicze, meble, ubiory, nakrycia głowy, wełniaki, dokumenty, zapiski i stare pieniądze. Okazało się wówczas, że większość zgromadzonych przedmiotów kultury materialnej wsi pochodzi sprzed 100 lat!!! Zbiory muzeum obejmują kilka tysięcy eksponatów, które prezentowane są w ramach kilku stałych ekspozycji:

 • podwórze wiejskie z wystawą dawnych narzędzi, wozem i studnią z żurawiem;
 • kącik z macewami po przedborskich Żydach;
 • kuźnia i warsztat bednarski;
 • izba ludowa w XIX-wiecznym stylu, a w niej piec z zapieckiem, czynne krosno, dawne meble;
 • zanikające rzemiosło (rymarstwo, szewstwo, plecionkarstwo, ciesielstwo, siciarstwo, garncarstwo);
 • sala z wyrobami tkactwa przedborskiego;
 • historia Przedborza i okolic - wystawa prezentująca dużą kolekcję ludowych rzeźb, haftów, obrazów i fotografii chat wiejskich;
 • bunkier partyzancki z okresu II wojny światowej;
 • dzieje Żydów przedborskich, na której prezentowany jest m. in. Szynkwas z dawnego zajazdu;
 • zasłużeni dla Ziemi Przedborskiej;
 • galeria obrazów sakralnych (około 200 eksponatów);
 • ekspozycja młyna wodnego typu żarnowego.

 

Muzeum Etnograficzno-Historyczne

Fałków, Plac Kościelny 15a
26-260 Fałków
tel. 044 787 35 44

 

Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu

Maleniec 54
26-242 Ruda Maleniecka
tel. 041 373 11 42
maleniec@gmail.com
 czynne: codziennie od 800-1800

 

Zabytkowy zakład hutniczy w Maleńcu posiada już ponad 200-letnią historię. Założony został w 1782 r. rozbudowany przez kasztelana łukowskiego Jacka Jezierskiego, który latem 1787 r. oprowadzał po nim króla Stanisława Poniatowskiego. Przez lata zmieniali się właściciele modernizując park maszynowy i zmieniając profil produkcji. Spośród doskonale zachowanych do dziś elementów wyposażenia zakładu do najbardziej interesujących zaliczyć trzeba: cykl produkcyjny – walcownia blach, hale walcowni, gwoździarni i szpadlarni z 1839 r. oraz unikalne maszyny i koła wodne.Wnętrze muzeum w Maleńcu sprawia wrażenie, jakby robotnicy wyszli z hali tylko na chwilę. Urządzenia gotowe są do pracy, a napędzające je koło wodne tylko czeka na silny strumień wody.Zwiedzając muzeum można odnieść wrażenie, że czas się tu zatrzymał, a robotnicy na chwilę wyszli na przerwę. Gdy machiny są wprawiane w ruch, turyści są zdumieni na widok siły wody, która niegdyś była przecież powszechnie wykorzystywaną energią w Staropolskim Okręgu Przemysłowym.

 

Znane postaci związane z obszarem LGR  

Specyfikę każdego obszaru tworzą nie tylko dobra kultury materialnej czy też piękna przyroda i krajobrazy ale przede wszystkim ludzie, którzy oddanie dla swej małej ojczyzny wyrażają poprzez twórczość artystyczną. Osoby te odznaczyły się na polu kultury i zasługują na miano jej twórców. Na obszarze działania Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą”  mieszkają i tworzą:

TADEUSZ MICHALSKI– ur. w 1939r. w Przedborzu, poeta i miłośnik tradycji ludowej, badacz, nauczyciel. Autor wielu broszur i książek o Przedborzu, twórca tomików poezji, anegdot i legend. Członek Związku Literatów Polskich. Założyciel, dyrektor, kustosz Muzeum Ludowego Ziemi Przedborskiej. Wielki propagator i animator kultury, zasłużony obywatel, człowiek wielkiego serca, bez reszty oddany ziemi przedborskiej i całej lokalnej społeczności. Oddanie dla swej małej ojczyzny wyraża poprzez pracę zawodową, społeczną i twórczość artystyczną. W każdym jego wierszu i podaniu zawiera się nostalgia i ogrom miłości do tej ziemi.

WŁADYSŁAW OBARZANEK- ur. w 1950r. w Górach Mokrych, wielki animator kultury, wokalista, społecznik. Długoletni radny Rady Miejskiej w Przedborzu. Ukończył szkołę muzyczną, zdał maturę i rozpoczął studia wokalne. W tym czasie nawiązał kontakt z „Estradą” i jako solista śpiewał na różnych koncertach. Wrósł w środowisko młodych muzyków, aktorów i plastyków. Los zmusił go do powrotu na wieś. Tu rzucił się w wir pracy społecznej i kulturalnej. Zafascynowany biografią i twórczością Marii Konopnickiej założył Towarzystwo jej imienia. Dzięki licznym jego inicjatywom Góry Mokre i Przedbórz stały się ważnym ośrodkiem na mapie kulturalnej polski. Tu każdego roku oprócz Światowego Festiwalu Poezji Marii Konopnickiej odbywają się liczne imprezy ogólnopolskie.

TADEUSZ NIEBELSKI - zam. Przedbórz, ul. Piotrkowska, utalentowany rzeźbiarz, malarz, muzyk. 

ŁUKASZ TREPECZYŃSKI –  pianista, zam. Przedbórz.  ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie prof. Andrzeja Jasińskiego w 2009 roku.Zdobył wiele nagród na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach pianistycznych. Czynny uczestnik kursów mistrzowskich przy 59 oraz 62 Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach Zdroju w 2004 oraz 2007 r. Brał udział w XVII oraz XVIII Międzynarodowym Festiwalu Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych w Katowicach w 2007 oraz 2008 roku. Uczestniczył w 50 i 51 Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim w Mariańskich Łaźniach (Czechy w 2009 i 2010) oraz w Festiwalu Młodych Pianistów „Premia Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina" w 2009 r. Koncertował między innymi w Bratysławie, Bukareszcie, Heidelbergu, Karslruhe, we Lwowie, Mariańskich Łaźniach (Czechy), w Moskwie, w Neapolu, Pradze, Stuttgarcie, Tubingen, Filharmonii Narodowej w Warszawie, Czeskiej Filharmonii w Pradze, w Zamku Królewskim w Warszawie, w Łazienkach Królewskich w Warszawie, w Dworku Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, w Filharmonii Częstochowskiej, w Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, w Filharmonii Śląskiej w Katowicach, w Filharmonii Łódzkiej, w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach, koncertował również z „Kwartetem Śląskim" oraz Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej. Stypendysta Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Fundacji Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku, Marszałka Województwa Łódzkiego oraz czterokrotnie stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

HELENA KALECIŃSKA urodziła się w 1924 r roku w Zychach koło Radoszyc. Ukończyła szkołę podstawową, a potem kurs krawiecki. Poza prowadzeniem gospodarstwa domowego, projektowała i szyła ubiory. Dochowała się sześciorga dzieci. Od wczesnej młodości układa wiersze i piosenki. Była twórczynią widowisk i odtwórczynią głównych ról w przedstawieniach teatru amatorskiego. Jako uznana już poetka ludowa jest zapraszana na imprezy kulturalne, folklorystyczne, podczas których prezentuje swoje wiersze, piosenki i skecze. W wolnych chwilach wykonuje robótki ręczne: haftuje, wyszywa gobeliny, szydełkuje.

HENRYK BOGACKI urodził się w 1943 r. w Rudzie Malenieckiej. Studia plastyczne ukończył z wyróżnieniem w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Uprawia malarstwo sztalugowe. Tworzy abstrakcje organiczne, a dla odbiorców o różnych upodobaniach maluje obrazy we wszystkich stylach i kierunkach. W czasie działalności "Sztuki Polskiej" jego obrazy eksponowano na targach sztuki, stąd wiele prac zakupili klienci z Kanady, USA, Szwecji, Hiszpanii, Niemiec i Australii.Obok malarstwa abstrakcyjnego tworzy na zamówienie portrety, martwe natury, pejzaże i drobne formy plastyczne w różnych stylach: realizm, hiperrealizm , fowizm, impresjonizm, ekspresjonizm, koloryzm. Zajmuje się również teorią sztuki i jest autorem monumentalnej książki „Piękno formy obrazu”. Od 1964 r. do 1995 r. pracował w szkolnictwie jako nauczyciel plastyki i techniki. Za wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania otrzymał nagrodę Ministra Oświaty.Malarz chętnie współpracuje z młodzieżą ucząc technik malarstwa, a także dzieląc się z nimi zdobyta wiedzą artystyczną i doświadczeniem, jak również udostępnia swoją pracownię malarską. Ponadto poprzez swoją osobowość pozytywnie wpływa na kształtowanie osobowości młodego pokolenia.

EUGENIUSZ PUDŁO - rzeźbiarz, zam. Ludynia.

MARIA DUDKIEWICZ - malarstwo olejne i akwarelowe (kwiaty, pejzaże, martwe natury), zam. Włoszczowa. Maria Dudkiewicz jest pracownikiem Domu Kultury we W³oszczowie. Jest animatorem ruchu amatorskiego w dziedzinie plastyki na terenie powiatu włoszczowskiego z ogromną pasją i zaangażowaniem sprawuje opiekę nad kółkami plastycznymi działającymi w Domu Kultury we W³oszczowie, organizuje wystawy, przekazuje swoje prace na cele charytatywne. Zawsze chętnie pomaga w tworzeniu dekoracji na imprezy okolicznościowe i patriotyczne, itp.

EWA NAPORA  - Pani  urodziła się w 1963r. w Janowie Lubelskim. Tu też spędziła dzieciństwo i lata szkolne. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczęła naukę w Liceum Plastycznym w Łodzi, lecz ze względu na trudną sytuację rodzinną, musiała zrezygnować z dalszej edukacji w tej szkole. Zainteresowania plastyczne przejawiała od najmłodszych lat, a rozwijała je uczestnicząc przez kilka lat w zajęciach plastycznych w Janowskim Ośrodku Kultury. Obecnie, od 1983r., mieszka w Kluczycach w gminie Secemin, gdzie nadal w wolnych chwilach rozwija swoje pasje artystyczne, a także literackie. Opublikowała cztery tomiki poezji: - „Dogonić Czas”, „U Źródła Korzeni”, „W Zwariowanym Świecie” i „Szukam siebie”. Wiersze Pani Ewy poruszają tematykę patriotyczną, przyrodniczą, a także temat miłości i przemijania. Artystka zajmuje się też hafciarstwem i koronkarstwem, a swoje prace prezentowała na wielu wystawach : w Domu Kultury we Włoszczowej, Szczekocinach oraz na dożynkach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Często włącza się w nurt życia społecznego przekazując część swoich prac plastycznych na cele charytatywne.

AGNIESZKA SZYMCZYK – Agnieszka Szymczyk tkactwem artystycznym zajmuje się od ok. 11 lat. Tworzy swe dzieła, czyli przepiękne gobeliny o bardzo bogatej i różnorodnej tematyce: od krajobrazów poprzez kwiaty do portretów. Prace udostępnia zwiedzającym na wystawach w Domu Kultury we Włoszczowie, Urzędzie Gminy w Kluczewsku, na Dożynkach Powiatowych, Targach Agroturystycznych w Busku Zdroju, w Katowicach i Warszawie. W swojej karierze miała szereg indywidualnych wystaw artystycznych. Jej prace znajdują wielu nabywców. Mieszka w Kluczewsku.

ZDZISŁAW PURCHAŁA - rzeźbiarz, malarz, poeta.  Urodził się w 1945 r. w Kossowie, w gminie Radków, gdzie nadal mieszka i jest właścicielem niewielkiego gospodarstwa rolnego. Jest z zawodu elektrykiem. Zdzisław Purchała od ponad 50 lat zajmuje się twórczością artystyczną - rzeźbi w drewnie, maluje obrazy olejne i na szkle, pisze wiersze. Lista konkursów i plenerów w których uczestniczył i był nagradzany obejmuje ok. czterdzieści imprez. Rzeźbą zainteresował się już wieku szkolnym - wycinał kozikiem figury ilustrujące postacie z lektur szkolnych. Obecnie tematyka jego prac jest bardzo rozległa - od treści sakralnych, poprzez postacie literackie, aż do scen rodzajowych, obrazujących życie mieszkańców polskiej wsi. Twórczością malarską zajął się w 1983 r. Swoje obrazy prezentował w dorocznych przeglądach Plastyki Nieprofesjonalnej. Kolejną dziedziną twórczości uprawianą z powodzeniem przez Zdzisława Purchałę jest literatura. Wielokrotnie brał udział w Konkursach Literackich im. Jana Pocka, w których otrzymywał wyróżnienia i nagrody za utwory poetyckie i prozę (m.in. w 1994, 1996, 1997 r.). Prace rzeźbiarskie i obrazy Zdzisława Purchały znajdują się w wielu muzeach etnograficznych i galeriach sztuki ludowej: Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, Muzeum Etnograficznym w Toruniu, Muzeum Okręgowym w Częstochowie, Muzeum Wsi Kieleckiej, Muzeum Wsi Radomskiej, Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku. Bogaty zbiór prac Z. Purchały posiada galeria sztuki ludowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach.

WIESŁAW FIECEK  - zam. Komorniki gm. Kluczewsko, wszechstronny artysta: rzeźbiarz, malarz i plastyk.

ZDZISŁAW DUDEK -  zam. Kwilina gm. Radków.Zajmuje się malarstwem olejnym, na szkle, rysunkiem tuszem i ołówkiem, mozaiką ceramiczną oraz witrażem. Swoje prace wykonuje z inspiracji otaczającego go środowiska oraz innych twórców.

 

Nasi członkowie