Facebook

Aktualności

Dotacje w VI edycji konkursu „BONUS Między Nidą a Pilicą” przyznane

W dniu 30 czerwca 2017 roku zakończyliśmy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu „BONUS Między Nidą a Pilicą”.  Celem - już VI edycji - tego konkursu jest wsparcie organizacji pozarządowych działających na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą” w realizowanych przez nie działaniach. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na konkurs wynosiła 19 000 zł. W wyniku naboru złożono 20 wniosków o dotację.

W dniu 11 lipca 2017 roku odbyło się posiedzenie Zarządu LGR, mające na celu rozpatrzenie złożonych wniosków. W wyniku przeprowadzonej oceny do dofinansowania wybrano 19 operacji.

Poniżej  lista projektów wybranych do wsparcia
w VI edycji konkursu „BONUS Między Nidą a Pilicą”

Nr wniosku

Nazwa Wnioskodawcy

Adres siedziby /zamieszkania Wnioskodawcy

Nazwa zadania

Numer umowy

1/VI/2017

Ochotnicza Straż
Pożarna
w Dębie

Dęba 79
26-242 Ruda Maleniecka

Poznanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów podczas wyjazdu studyjnego do Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni

1/VI/2017

2/VI/2017

Królewski Karp

 

Ruda Maleniecka 99A
26-242 Ruda Maleniecka

 

 

Poznanie dziedzictwa kulturowego – wyjazd studyjny do Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni

2/VI/2017

3/VI/2017

Ochotnicza Straż Pożarna
w Tarnawej Górze

Tarnawa Góra 26

29-130 Moskorzew

Piknik sportowo –rekreacyjny OSP

3/VI/2017

4/VI/2017

Ochotnicza Straż Pożarna
w Mękarzowie

Mękarzów 35
29-130 Moskorzew

Turniej piłki siatkowej drużyn OSP

4/VI/2017

5/VI/2017

Ochotnicza Straż Pożarna
w Czaryżu

Czaryż 37

29-145 Secemin

Organizacja festynu rodzinnego
w Czaryżu

5/VI/2017

6/VI/2017

Stowarzyszenie Inicjatyw „SPINACZ”

Struga 2/1

29-145 Secemin

Promocja Stowarzyszenia podczas Dożynek Gminy Secemin

6/VI/2017

7/VI/2017

Stowarzyszenie
Aktywna Szkoła

ul. Koniecpolska 1
29-145 Secemin

Z tradycją za pan brat

7/VI/2017

8/VI/2017

Ochotnicza Straż Pożarna w Chotowie

Chotów
29-105 Krasocin

Chotowski piknik rodzinny

8/VI/2017

9/VI/2017

Ochotnicza Straż Pożarna w Brygidowie

Brygidów 19 a
29-105 Krasocin

Promujemy Stowarzyszenia i nasz region

9/VI/2017

11/VI/2017

Klub Seniora w Krasocinie

ul. Macierzy Szkolnej 1
29-105 Krasocin
 

Organizacja Dnia Seniora
w Krasocinie

10/VI/2017

12/VI/2017

Gminny Ludowy Klub Sportowy 
w Krasocinie

Świdno 1
29-105 Krasocin

Wakacyjny turniej piłki nożnej
KRASOCIN CUP 2017

11/VI/2017

13/VI/2017

Ochotnicza Straż Pożarna w Skorkowie

Skorków 133
29-105 Krasocin

Festyn „Zakończenie
wakacji 2017”

12/VI/2017

14/VI/2017

Parafialny Klub Sportowy Arka Kluczewsko

ul. Kościelna 7

29-120 Kluczewsko

Wakacyjny turniej piłki nożnej ARKA CUP 2017

13/VI/2017

15/VI/2017

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Komparzowie

Komparzów 28
29-120 Kluczewsko

Jubileusz 10-lecia istnienia zespołu ludowego „Ale Babki”

14/VI/2017

16/VI/2017

Gminny Klub Sportowy

GKS Kluczewsko

ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko

Piłka nożna jako forma rekreacji

15/VI/2017

17/VI/2017

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Wola Szkucka

Wola Szkucka 50A
26-260 Fałków

Rękodzieło lokalna twórczość – bez zapomnienia

16/VI/2017

18/VI/2017

Ochotnicza Straż Pożarna w Fałkowie

Plac Kościelny 11

26-260 Fałków

Fałkowska straż na starej fotografii – wystawa z okazji 100 – lecia istnienia OSP Fałków

17/VI/2017

19/VI/2017

Stowarzyszenie „NASZE DZIECIAKI”

Radków 88
29-135 Radków

Organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci

 

18/VI/2017

20/VI/2017

Stowarzyszenie Wędkarskie „GRUBA RYBA”

Radków 99

29-135 Radków

Spotkanie nad wodą

19/VI/2017

 

Nasi członkowie