Facebook

Aktualności

Uwaga !!! - terminy składania RRW-22 i RRW-23

Przypominamy o ustawowym obowiązku terminowego złożenia sprawozdania za rok 2016 przez każdy podmiot akwakultury (RRW-22) oraz przez uprawnionych do rybactwa prowadzących działalność w publicznych śródlądowych wodach płynących (RRW-23).

Terminy złożenia sprawozdań:
RRW-22 do 15 marca 2017 r.,
RRW-23 do 31 maja 2017 r.

Formularze sprawozdań znajdują się w zakładce "DO POBRANIA - Dokumenty LGR Między Nidą a Pilicą".

Nasi członkowie