Facebook

Aktualności

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty ds. realizacji LSR

Zarząd Świętokrzyskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania informuje, iż w wyniku naboru ofert na stanowisko Specjalisty ds. realizacji LSR wpłynęła jedna oferta niespełniająca wymagań niezbędnych.

Nasi członkowie