Facebook

Aktualności

składki członkowskie za rok 2017 i 2018

Przypominamy członkom Lokalnej Grupy Rybackiej "Między Nidą a Pilicą", iż termin uregulowania składki członkowskiej za rok 2018 upłynął 15 maja 2018 roku. Osoby, które nie uiściły składki, a nie chcą zostać usunięte z listy Członków LGR prosimy niezwłocznie o wpłatę. Składkę w wysokości 12 zł można uiścić na rachunek bankowy LGR prowadzony w BS Włoszczowa nr: 26 8525 0002 0000 0010 6311 0001. 

Zgodnie z podjętą uchwałą nr 14/01/2018 Walnego Zebrania Członków składka w roku 2018 wynosi również 12 zł. 

Prosimy o wpłaty na wyżej wskazany rachunek bankowy :-). 

PS. Na najbliżyszm posiedzeniu Zarządu zostaną usunięci Członkowie, ktorzy zalegają z opłaceniem składki za rok 2017 - ostatnia szansa na wpłatę :-). 

 

Nasi członkowie