Facebook

Aktualności

składki członkowskie za rok 2016 i 2017

Przypominamy członkom Lokalnej Grupy Rybackiej "Między Nidą a Pilicą", iż termin uregulowania składki członkowskiej za rok 2016 upłynął 20 maja 2016 roku. Osoby, które nie uiściły składki, a nie chcą zostać usunięte z listy Członków LGR prosimy niezwłocznie o wpłatę. Składkę w wysokości 12 zł można uiścić na rachunek bankowy LGR prowadzony w BS Włoszczowa nr: 26 8525 0002 0000 0010 6311 0001. 

Zgodnie z podjętą uchwałą nr 9/01/2017 Walnego Zebrania Członków składka w roku 2017 wynosi również 12 zł. Termin wpłaty mija 15 maja 2017 roku.

Prosimy o wpłaty na wyżej wskazany rachunek bankowy :-). 


 

Nasi członkowie