Facebook

Aktualności

składka członkowska za rok 2019

Przypominamy członkom Lokalnej Grupy Rybackiej "Między Nidą a Pilicą", iż termin uregulowania składki członkowskiej za rok 2019 upłynął 20 maja 2019 roku. Osoby, które nie uiściły składki, a nie chcą zostać usunięte z listy Członków LGR prosimy o wpłatę. Składkę w wysokości 12 zł można uiścić na rachunek bankowy LGR prowadzony w BS Włoszczowa nr: 26 8525 0002 0000 0010 6311 0001. 

Zgodnie z podjętą uchwałą Walnego Zebrania Członków składka w roku 2019 wynosi również 12 zł. 

Prosimy o wpłaty na wyżej wskazany rachunek bankowy :-).

 

Nasi członkowie