Facebook

Aktualności

Wyniki procesu rekrutacji pracowników Biura Zarządu LGR

Data dodania: 06.03.2011

W wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacji Zarząd LGR otrzymał 15 aplikacji od kandydatów na pracowników Biura Zarządu. Po przeprowadzeniu pisemnego testu oraz rozmów, Zarząd LGR w dniu 9 marca 2011 roku podjął uchwałę o zatrudnieniu.

Czytaj więcej >

Spotkanie wszystkich LGRów w MRiRW w Warszawie

Data dodania: 24.02.2011

W dniu 23 lutego 2011 roku Piotr Piec Wiceprezes Zarządu oraz Paweł Walczyszyn Dyrektor Biura Zarządu uczestniczyli w Warszawie w spotkaniu Lokalnych Grup Rybackich.

Czytaj więcej >

Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich LGR

Data dodania: 18.02.2011

Podczas Walnego Zebrania Członków LGR przyjęto ostateczna wersję Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich LGR.

Czytaj więcej >

Informacja dla kandydatów do pracy w Biurze Zarządu LGR

Data dodania: 15.02.2011

Informacja na temat testu dla kandydatów do pracy w biurze LGR i dostępności LSROR.

Czytaj więcej >

Konkurs na pracowników Biura Zarządu Lokalnej Grupy Rybackiej "Między Nidą a Pilicą"

Data dodania: 04.02.2011

Zarząd LGR ogłasza konkurs na stanowisko: Koordynator ds. Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich - 2 etaty, Specjalista ds. organizacji i finansów.

Czytaj więcej >

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Rybackiej "Między Nidą a Pilicą"

Data dodania: 04.02.2011

Zgodnie z § 19 p. 2 Statutu Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą, na podstawie uchwały Zarządu LGR z dnia 2 lutego 2011 roku zwołuję Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą. Zebranie odbędzie się w dniu 18 lutego 2011 roku (piątek) o godz. 14.00 we Włoszczowie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Włoszczowa (ul. Partyzantów 14).

Czytaj więcej >

Wkrótce Lokalna Grupa Rybacka "Miedzy Nidą a Pilicą" będzie miała biuro!

Data dodania: 27.12.2010

Trwają przygotowania do uruchomienia siedziby Lokalnej Grupy Rybackiej „Miedzy Nidą a Pilicą”. Poszukujemy lokalu we Włoszczowie o powierzchni ok. 100 m2, który będzie pełnił funkcje biura. W lokalu musi być wydzielona sala szkoleniowa, 2 pomieszczenia biurowe oraz zaplecze socjalne.

Czytaj więcej >

Podpisano Umowę na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich

Data dodania: 27.12.2010

W grudniu 2010 r. Zarząd Lokalnej Grupy Rybackiej „Miedzy Nidą a Pilicą” podpisał umowę z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. W wyniku umowy Lokalna Grupa Rybacka „Miedzy Nidą a Pilicą” otrzyma 15 073 252,00 zł na realizację „Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich na lata 2010 – 2015”.

Czytaj więcej >

Konkurs na Dyrektora Biura Zarządu rozstrzygnięty!

Data dodania: 13.12.2010

Lokalna Grupa Rybacka informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu Dyrektorem Biura Zarządu został Pan Paweł Walczyszyn. Wyłoniony kandydat przedstawił najkorzystniejszą ofertę i spełnił wszystkie wymagania konkursowe.

Czytaj więcej >

Lokalna Grupa Rybacka "Między Nidą a Pilicą" ogłasza konkursu na Dyrektora Biura Zarządu

Data dodania: 29.11.2010

Termin składania Oferty upływa w dniu 7 grudnia 2010 roku o godzinie 14.00 – decyduje data wpływu. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć na adres: Lokalna Grupa Rybacka Między Nidą a Pilicą, ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Włoszczowa).

Czytaj więcej >

Nasi członkowie