Facebook

Aktualności

Dotacje w VIII edycji konkursu „BONUS Między Nidą a Pilicą” przyznane

Data dodania: 09.07.2019

W dniu 21 czerwca 2019 roku zakończyliśmy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu „BONUS Między Nidą a Pilicą”. Celem - już VIII edycji - tego konkursu jest wsparcie organizacji pozarządowych działających na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą” w realizowanych przez nie działaniach.

Czytaj więcej >

Rusza VIII edycja konkursu "BONUS MIĘDZY NIDĄ A PILICĄ"

Data dodania: 01.06.2019

Lokalna Grupa Rybacka „Między Nidą a Pilicą” ogłasza nabór wniosków w ramach VIII  edycji konkursu
„Bonus Między Nidą a Pilicą”.

 

 

Czytaj więcej >

składka członkowska za rok 2019

Data dodania: 01.06.2019

Przypominamy członkom Lokalnej Grupy Rybackiej "Między Nidą a Pilicą", iż termin uregulowania składki członkowskiej za rok 2019 upłynął 20 maja 2019 roku. Osoby, które nie uiściły składki, a nie chcą zostać usunięte z listy Członków LGR prosimy o wpłatę. Składkę w wysokości 12 zł można uiścić na rachunek bankowy LGR prowadzony w BS Włoszczowa nr: 26 8525 0002 0000 0010 6311 0001. 

Zgodnie z podjętą uchwałą Walnego Zebrania Członków składka w roku 2019 wynosi również 12 zł. 

Prosimy o wpłaty na wyżej wskazany rachunek bankowy :-). 

 

Czytaj więcej >

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGR - 26 kwietnia 2019 r.

Data dodania: 09.04.2019

Członkowie i Sympatycy
Lokalnej Grupy Rybackiej
Między Nidą a Pilicą

Zgodnie z § 19 p. 2 Statutu Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą”, na podstawie uchwały Zarządu LGR nr 2/1/2019
z dnia 4 lutego 2019 roku zwołuję Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą”.

 

Czytaj więcej >

Walne Zebranie Członków LGR za nami

Data dodania: 03.04.2017

W dniu 17 marca 2017 roku (piątek) o godz. 13:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego  we Włoszczowie odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą”. Zebranie otworzył i przybyłych powitał Prezes Zarządu LGR - Piotr Piec.  

Czytaj więcej >

Apel rybaków o przywrócenie rekompensat wodno-środowiskowych dla akwakultury

Data dodania: 16.02.2017

W związku z informacją Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podaną w trakcie konferencji o decyzji zmierzającej do zabrania gospodarstwom stawowym „rekompensat wodno-środowiskowych” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, rybacy zgromadzeni na konferencji w Rytwianach wystosowali apel o przywrócenie ww. unijnego wsparcia. Treść apelu znajduje się w zakładce "DO POBRANIA - Dokumenty LGR Między Nidą a Pilicą".

Czytaj więcej >

Uwaga !!! - terminy składania RRW-22 i RRW-23

Data dodania: 06.02.2017

Przypominamy o ustawowym obowiązku terminowego złożenia sprawozdania za rok 2016 przez każdy podmiot akwakultury (RRW-22) oraz przez uprawnionych do rybactwa prowadzących działalność w publicznych śródlądowych wodach płynących (RRW-23).

Terminy złożenia sprawozdań:
RRW-22 do 15 marca 2017 r.
RRW-23 do 31 maja 2017 r.

Formularze sprawozdań znajdują się w zakładce "DO POBRANIA - Dokumenty LGR Między Nidą a Pilicą".

Czytaj więcej >

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty ds. realizacji LSR

Data dodania: 05.07.2016

Zarząd Świętokrzyskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania informuje, iż w wyniku naboru ofert na stanowisko Specjalisty ds. realizacji LSR wpłynęła jedna oferta niespełniająca wymagań niezbędnych.

Czytaj więcej >

Ogłoszenie o naborze ofert kandydatów na stanowisko specjalisty ds.realizacji LSR

Data dodania: 16.06.2016

Zarząd Stowarzyszenia
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ RYBACKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
ogłasza nabór ofert kandydatów na stanowisko:

Specjalisty ds. realizacji LSR;

Czytaj więcej >

Zarząd LGR przyznał dotacje w ramach V edycji konkursu „BONUS" !!!

Data dodania: 09.06.2016

W dniu 06 czerwca 2016 roku zakończyliśmy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu „BONUS Między Nidą a Pilicą”.  Celem - już V edycji - tego konkursu jest wsparcie organizacji pozarządowych działających na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą” w realizowanych przez nie działaniach. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na konkurs wynosiła 26 000,00 zł. W wyniku naboru złożono 30 wniosków o dotację.

Czytaj więcej >

Nasi członkowie